Kurs Cena Zniżki
Kurs na sztucznej ściance cz. I 180 zł Część I + część II 350 zł
Kurs na sztucznej ściance cz.II 200 zł Część I + część II 350 zł
4 dniowy kurs wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych 800 zł Członkowie KW Poznań i uczestnicy naszych sekcji wspinaczkowych 750 zł
4 dniowy kurs wspinaczki skalnej po drogach nieubezpieczonych 800 zł Członkowie KW Poznań i uczestnicy naszych sekcji wspinaczkowych 750 zł
6 dniowy kurs wspinaczki skalnej 1200 zł Członkowie KW Poznań i uczestnicy naszych sekcji wspinaczkowych 1150 zł
5 dniowy kurs po drogach wielowyciągowych ubezpieczonych 1200 zł Członkowie KW Poznań i uczestnicy naszych sekcji wspinaczkowych 1150 zł
4 dniowy kurs po drogach wielowyciągowych w Polsce 900 zł Członkowie KW Poznań i uczestnicy naszych sekcji wspinaczkowych 850 zł
Wynajęcie instruktora w skałkach Od 600 zł/dzień