6 dniowy kurs wspinaczki skalnej to połączenie 4 dniowych kursów – na drogach ubezpieczonych i nieubezpieczonych.