Kurs skałkowy na własnej asekuracji

przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wcześniej 4 dniowy kurs na drogach ubezpieczonych.

Podczas kursu utrwalamy wiedzę z zakresu wspinania po drogach ubezpieczonych – zjazdy, wspinanie wielowyciągowe. Do tego dochodzi osadzanie swoich punktów asekuracyjnych i budowanie stanowisk. Ważnym elementem kursu jest autoratownictwo.

Dobrze mieć utrwaloną wiedzę z pierwszej części kursu 🙂

CO ZAWIERA CENA

 • Niezbędny sprzęt wspinaczkowy
 • Opiekę instruktora
 • Ubezpieczenie NNW
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Pakiet zdjęć z kursu
 • Koszulkę Jagodowej Szkoły Wspinania
 • Dostęp do grupy na fb dla naszych absolwentów
 • Zniżki na zakup sprzętu w zaprzyjaźnionych sklepach

CZEGO NIE ZAWIERA CENA

 • Kosztów dojazdu i noclegu – ale pomagamy w rezerwacjach
 • Wyżywienia

GDZIE SZKOLIMY

Kursy po drogach nieubezpieczonych najczęściej odbywają się w Sokolikach.

Program kursu

 • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • Teoria asekuracji;
 • Formacje skalne (zakres podstawowy);
 • Niebezpieczeństwa wspinania;
 • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy);
 • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie);
 • Praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • Wykorzystanie punktów naturalnych;
 • Łączenie punktów asekuracyjnych;
 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • Wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie grigri;
 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • Pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • Podchodzenie po linie (prusikowanie);
 • Opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym;
 • Opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • Opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).