Kursy dla pracowników parków linowych

Kurs  dla pracowników parków linowych jest adresowany do pracowników parków linowych (operator parku linowego), organizatorów imprez „outdoor”, „team-building”, rajdów przygodowych itp.

Warunki uczestnictwa:ukończone 18 lat, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie pracownika wysokościowego.

Miejsce: sztuczna ścianka, obiekty urbanistyczne, obiekty terenowe

Cena: 750 zł

Czas trwania: 3 dni

Terminy: terminy uzgadniamy bezpośrednio z zainteresowanymi

Program kursu:

Ramowy program poniżej. Możemy go zmodyfikować w porozumieniu ze zleceniodawcą aby uwzględnić specyfikę miejsca pracy.
Po ukończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Moduł I: Operator parku linowego

Część teoretyczna:

 • Regulacje prawne przepisy, normy;
 • Podstawy metodyki pracy z klientem;
 • Sprzęt asekuracyjno – zjazdowy: rodzaje, parametry, atesty;
 • Teoria asekuracji;
 • Organizacja stanowiska pracy, BHP;
 • Kontrola, konserwacja i przechowywanie sprzętu asekuracyjnego;
 • Sytuacje awaryjne: opuszczanie poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku i poszkodowanego, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, pierwsza pomoc – algorytmy postępowania (zaleca się aby kursanci ukończyli kurs pierwszej pomocy).

Część praktyczna:

 • Podstawowe techniki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości;
 • Podstawowe węzły stosowane podczas asekuracji i budowy instalacji linowych (ósemka, wyblinka, półwyblinka, kluczka, węzły samozaciskowe /prusik, francuz, bloker/, węzeł flagowy, podwójny zderzakowy, podwójny stoper, krawat, taśmowy równoległy, uszy królika);
 • Budowa punktów i stanowisk asekuracyjnych (stanowiska: uszy królika, pajączek, motyl, z niezależnych taśm, samonastawne; łączenie punktów, przedłużanie i skracanie ramion stanowiska)
 • Wspinaczka z górną i dolną asekuracją;
 • Techniki zjazdu i wychodzenia po linie: obsługa przyrządów zjazdowo – asekuracyjnych, węzły i przyrządy samozaciskowe;
 • Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny;
 • Sytuacje awaryjne – ćwiczenia praktyczne.

Moduł II: Kadra Rajdów przygodowych

 • Część teoretyczna jak w module I oraz:
 • Rajdy przygodowe – przykładowy scenariusz rajdu;
 • Mobilne parki linowe – przykładowy scenariusz i projektowanie mobilnego parku w terenie.
 • Część praktyczna jak w module I oraz:
 • Budowa stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych, ocena jakości punktów, sposoby ich łączenia, zabezpieczanie punktów z wykorzystaniem przedmiotów terenowych (drzewa, skały, obiekty urbanistyczne);
 • Zakładanie instalacji linowych w miejscach trudno dostępnych;
 • Techniki poruszania się przy użyciu lin poręczowych i lonży;
 • Budowa tyrolek, mostów linowych, torów przeszkód i innych zadań linowych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,

masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami!